ā‚¬5 Welkomstkorting šŸŽ vanaf ā‚¬59 WELKOM5
company

De voordelen van een rookstop in een notendop

Elien Geschreven door Elien - - Welzijn & Gezondheid

Stoppen met roken is voor veel mensen een hele opgave. Toch is een rookstop alleen maar aan te raden, want sigaretten brengen aanzienlijke schade toe aan het lichaam. Door je verslaving een halt toe te roepen, leg je de basis voor een heleboel gezondheidsvoordelen, zowel op korte als lange termijn. Wij vertellen je meer over de impact van roken, en wat je van een rookstop mag verwachten! 

Voordelen rookstop

Welke stoffen zitten er in sigaretten?

Sigaretten bevatten uiteraard tabak, maar er komen nog veel meer ingrediënten aan te pas. Cacao, suiker, azijnzuur … Met allerhande additieven wil men bijvoorbeeld de smaak beïnvloeden of de tabak vochtig houden. Bij het aansteken van een sigaret komen er meer dan 4.000 chemische stoffen vrij (waarvan er minstens 250 schadelijk zijn voor de gezondheid). Dit zijn de drie bekendste voorbeelden:

 • Nicotine
  De stof die verantwoordelijk is voor rookverslavingen.
 • Teer
  Een mix van chemische stoffen, vaak met een kankerverwekkende impact. De opstapeling ervan zorgt er bovendien voor dat de longen zwart kleuren.
 • CO of koolstofmonoxide
  Een giftig, kleur- en geurloos gas dat zich bindt aan hemoglobine, een eiwit in je rode bloedcellen dat zuurstof transporteert in het lichaam, hierdoor ontvangen je spieren en je organen minder zuurstof. 

Hoe raak je verslaafd aan roken?

Nicotine is de boosdoener die een rookverslaving uitlokt. Na een trek aan een sigaret heeft de stof amper zeven seconden nodig om de hersenen te bereiken. Daarna komt dopamine vrij: een neurotransmitter die impulsen naar het beloningsysteem stuurt. Het gevolg? De roker heeft een aangenaam gevoel, is meer ontspannen en kan zich beter concentreren. Het effect is echter van korte duur, waardoor je snel snakt naar een nieuwe dosis. Hoe vaker je rookt, hoe vlugger de positieve ervaring overwaait en hoe groter de drang. Zo mondt roken uit in een verslaving.

Daarnaast is er ook een psychologisch aspect, waarbij sigaretten een houvast vormen op emotioneel moeilijke momenten. Ten slotte roken heel wat mensen uit automatisme: tijdens de lunchpauze, het uitgaan, het televisiekijken … 

Uiterlijke kenmerken van een roker

Een rookverslaving is moeilijk te verhullen, want de impact op het voorkomen is duidelijk merkbaar. Hieronder lijsten we de voornaamste uiterlijke veranderingen op waar rokers mee te maken krijgen:

 • Gele tanden en vingers
 • Onfrisse adem
 • Wallen en donkere cirkels rond de ogen
 • Onaangename geur in de haren, kleding …
 • Grauwe huid met meer rimpels
 • Broze en breekbare haren die sneller grijs worden 

Veelvoorkomende gezondheidsproblemen door roken

Heel wat ernstige aandoeningen zijn gerelateerd aan roken. Het wordt niet voor niets wereldwijd bestempeld als de voornaamste vermijdbare oorzaak van allerlei (chronische) ziektes en sterfgevallen. Wij sommen de meest voorkomende gezondheidsgevolgen op.

 • Aandoeningen aan de luchtwegen
  Dat roken slecht is voor de luchtwegen, staat vast. Zo ligt het vaak aan de basis van COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Dit is een verzamelnaam voor longziektes zoals longemfyseem en chronische bronchitis. Bij die laatste aandoening zijn de vertakkingen van de luchtpijp langdurig ontstoken. Het resultaat? Je produceert meer slijm, ademt moeizaam en moet vaker hoesten. Daarnaast is roken de belangrijkste oorzaak van longkanker, omwille van de vele kankerverwekkende stoffen die vrijkomen.
 • Pijnlijke benen
  Roken vernauwt de bloedvaten en dat kan je letterlijk aan den lijve ondervinden. Wanneer de slagaders in de benen versmallen, krijgen de plaatselijke spieren onvoldoende zuurstof. Hierdoor treedt er pijn op bij activiteiten zoals fietsen of lopen. De klachten ebben weg door stil te staan, bijvoorbeeld voor een etalage. Daarom wordt deze aandoening ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Een rookstop wordt aanbevolen om de doorbloeding in de benen te verbeteren.
 • Hart- en vaatziekten
  Wie rookt, vergroot zijn kans op hart- en vaatziekten. Sigaretten brengen namelijk heel wat schade toe: ze tasten de bloedvatwanden aan, verhogen de bloeddruk, doen bloedplaatjes samenklitten waardoor er bloedklonters ontstaan … Dit werkt onder andere trombose, longembolie en hartaanvallen in de hand. Bij een trombose wordt een bloedvat geblokkeerd door bloedstolsel. Schiet een bloedstolseltje los en belandt het in de longslagaders? Dan spreken we van een longembolie. Een hartaanval doet zich dan weer voor omwille van vernauwingen in de kransslagaders. Dit brengt een deel van de bloedtoevoer naar het hart tot stilstand. 

Gezondheidsvoordelen van een rookstop

Heel wat rokers overwegen een rookstop, en terecht: de positieve effecten op het lichaam zijn aanzienlijk, zowel op korte als lange termijn. We schetsen een tijdlijn van de gunstige invloed van een rookstop:

 • Na 20 minuten
  De hartslag en bloeddruk verbeteren opnieuw.
 • Na 8 uur
  De hoeveelheid zuurstof in het bloed bereikt haar gangbare niveau.
 • Na 24 uur
  De longen reinigen zichzelf, wat gepaard kan gaan met het ophoesten van slijm.
 • Na 2 dagen
  De reuk- en smaakzin gaan erop vooruit.
 • Na 3 dagen
  Je ademt makkelijker en het longvermogen gaat in stijgende lijn.
 • Na 2 weken
  Je voelt je fitter en je huid oogt minder grauw.
 • Na 1 jaar
  Het risico op hart- en vaatziektes is gehalveerd.
 • Na 5 jaar
  De kans op een beroerte is met de helft verkleind.
 • Na 10 jaar
  Je maakt 50 % minder kans op longkanker.
 • Na 15 jaar
  Je risico op hart- en vaatziektes is even groot als dat van mensen die nooit rookten.

Ben je gemotiveerd voor een rookstop? Met praktische tips zetten we jouw slaagkansen op scherp. Je vindt ze terug in onze blogpost ‘Stoppen met roken, hoe begin je daar nu best aan?’. 

Speel je met het idee van een rookstop? Wil je succesvol stoppen met roken? Onze experten staan paraat om je te ondersteunen met persoonlijk advies. Geneesmiddelen om je te ondersteunen tijdens je rookstop vind je alvast in de categorie 'stoppen met roken'.

Waarom verdik je na een rookstop?

Sommige rokers zien af van een rookstop omdat ze vrezen dat ze aanzienlijk zullen verdikken. Waarom zie je mogelijks een gewichtstoename? Enerzijds versnellen sigaretten de stofwisseling, waardoor het lichaam meer energie verbruikt. Anderzijds remmen ze de eetlust. Wanneer je een rookstop inzet, vertraagt de stofwisseling, verbeteren de smaakpapillen en vergroot de eetlust, wat zich kan vertalen naar de weegschaal. Daarnaast steken veel rokers sigaretten aan uit gewoonte. Van zodra ze hier komaf mee maken, zoeken ze een vervangmiddel. Dit vinden ze bijvoorbeeld in ongezonde tussendoortjes.

Een rookstop kan je gewicht omhoog doen klimmen, maar daar moet je je niet zomaar bij neerleggen. Lees onze blog ‘Wil je vermageren? Tien tips die je meteen kan toepassen!’ en hou de gewichtstoename onder controle.Terug naar overzicht